Popular professor

Name School or College Position Title Phone E-mail
ZHAO Yi-fang
ZHAO Yi-fang professor 87686156 Yifang@whu.edu.cn
Guangli Han
Guangli Han Protomedicus, associate professor 027-87686015 guanglihan@hotmail.com
MIN NIE
MIN NIE Chief Physician, Associate Professor 15327120298 niemin@whu.edu.cn
Fan Mingwen
Fan Mingwen Professor 13907165978 fmwmail@whu.edu.cn
Chengzhang Li
Chengzhang Li Professor 15907126774 lcz56@163.com
Zhengguo Cao
Zhengguo Cao Professor 027-87686212 caozhengguo@whu.edu.cn