Popular professor

Name School or College Position Title Phone E-mail
Hu, Yi
Hu, Yi Associate Professor 13986282204 huyi@whu.edu.cn
Zhuo Li
Zhuo Li Dean of World Economy and International Trade +86-27-68753023 lizhuo@whu.edu.cn
Wei Liu
Wei Liu Associate Professor 13995503687 Liuweiabc9055@163.com