ENGLISH
在线申请
2022-03-18

关于2022年高校研究生项目招生工作的通知

根据国家留学基金委招生工作新要求和我校实际工作安排,2022年武汉大学中国政府奖学金高校研究生招生简章内容有所调整,申请截止时间由2022年4月15日提前到2022年3月25。具体信息请查阅我校网站http://admission.whu.edu.cn/cn/?c=content&a=list&catid=118

 

                                               武汉大学国际教育学院

                                                  2022年3月18日


联系我们

电话 :0086-27-6875 3912
传真 :0086-27-8786 3154
邮箱 :admissions@whu.edu.cn